Dziękujemy!

Na Twój adres mailowy zostało wysłane potwierdzenie zapisu na konferencję online!

Sprawdź proszę czy wiadomość do Ciebie dotarła. Jeśli nie ma jej w wiadomości głównej, sprawdź proszę SPAM.

W razie dalszych problemów napisz do nas na biuro@newhse.pl