top of page

Badanie Klimatu Bezpiczeństwa

Zaktualizowano: 1 lut 2022


Dziś postaram się nakreślić po krótce o co chodzi z badaniem klimatu bezpieczeństwa:


Klimat bezpieczeństwa jest nieodzownym obrazem Kultury Bezpieczeństwa przejawiającym się w zachowaniu i postawach pracowników oraz wiąże się z postrzeganiem przez pracowników różnych aspektów bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy.


Pierwsze badania klimatu bezpieczeństwa sięgają lat 80siątych gdzie tego typu badania wykorzystywano w przemyśle związanym z energią jądrową, wydobyciem ropy naftowej oraz lotnictwem komercyjnym. W Obecnych czasach, przy użyciu nowoczesnych narzędzi, Badanie klimatu bezpieczeństwa staje się osiągalne dla praktycznie każdego klienta.


Rozumiejąc różne aspekty mówimy tu o różnych obszarach „bezpieczeństwa” w naszej organizacji, które mogą być weryfikowane przy użyciu specjalnie przygotowanych oraz zweryfikowanych pytań, które muszą uzyskać określony współczynnik rzetelności (Alfa Cronbacha).


Jakie więc obszary możemy weryfikować?


Mogą być to np.: adekwatność i stosowanie procedur, komunikacja i praca zespołowa, zgłaszanie i zapobieganie wypadkom, motywacja i rozwój, zasoby bezpieczeństwa.


Dla każdej z kategorii przypisane są pytania, mogą być zarówno „ujemne” jak i „dodatnie” czyli takie które mówią o aspektach pozytywnych oraz negatywnych. Na pytania odpowiadają pracownicy objęci badaniem przy wykorzystaniu formularzy on-line lub ich papierowych odpowiedników.


W określonym badaniu weryfikowane oraz „filtrowane” mogą być także różne grupy docelowe, mogą być to różne pozycje w firmie od kierowników do pracowników liniowych, płeć, wiek, dane demograficzne.


Kolejny element to już wisienka na torcie, czyli statystyka, agregacja danych i część opisowa. To tutaj wykazują się osoby z napisami na koszulce „I love data” oraz eksperci HSE. Mimo pozyskania określonych danych musimy wiedzieć które dane będziemy z sobą porównywać, które są istotne, które korelują ze sobą, a które mają niskie znaczenie statystyczne. Dane trzeba także w jakiś sposób zaprezentować. Idealnym przykładem weryfikacji odpowiednich danych może być raport dla kilkunastu pytań który w nieprzefiltrowanej formie może mieć nawet kilkaset stron.


Część opisowa, czyli przekształcenie wyników w opisy określonych danych oraz proponowanie rekomendacji wymaga doświadczenia oraz precyzowania rekomendacji zgodnie z metodologią SMART.


72 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page