Badanie Klimatu Bezpieczeństwa (cz. 2)

W ostatnim artykule wspominaliśmy czym jest Klimat Bezpieczeństw, jak wygląda podział kategorii, pytań oraz jak wygląda zbieranie danych od naszych pracowników.

Dziś chcielibyśmy nawiązać do elementu, który jest jednym z kluczowych elementów całego badania a jego realizacja następuje jeszcze przed wysłaniem formularzy do pracowników.


Kampania informacyjna


Kampania informacyjna jest to proces, w którym chcemy przekazać informacje pracownikom na temat nadchodzącego badania. W kampanii przekazujemy jasną i klarowną informację, dotyczącą samego badania, w jakim celu prowadzone jest badanie, co chcemy uzyskać oraz jak ważne jest zaangażowanie naszych pracowników w celu poprawy warunków bezpieczeństwa, komunikacji oraz wszelkich innych aspektów organizacji.


Wybrzmieć musi również przekaz dotyczący samego formularza oraz zbierania danych. Pracownik musi mieć świadomość, że jest w 100% anonimowy oraz nie będziemy nikogo „ścigać” za przekazanie swoich odczuć oraz wskazanie elementów które według niego powinny być poprawione. Co więcej! chcemy podziękować za chęć partycypacji i przynależności do firmy.


Strategia związana z zakomunikowaniem nadchodzącego badania może być zróżnicowana z uwagi na skalę organizacji, ilość pracowników, rozmieszczenie pracowników i inne istotne elementy. W kampanię informacyjną zaangażowani powinni być pracownicy z wszystkich struktur organizacji począwszy od prezesa kończąc na brygadzistach, supervisorach czy mistrzach.


Forma przekazania informacji o nadchodzącym badaniu klimatu może również być zróżnicowana. W organizacjach, które chcą osiągnąć wysoką kulturę bezpieczeństwa znaną metodą jest nakręcenie krótkiego video przez prezesa, w którym mówi o tym jak ważne jest bezpieczeństwo w organizacji i co organizacja może osiągnąć przez partycypację pracowników w badaniu kultury bezpieczeństwa, jakie benefity może to przynieść dla pracowników jak i organizacji. Przekazywanie informacji nt. Badania klimatu musi być odpowiednio kaskadowane wraz z przekazaniem istotności oraz wartości samego badania. Dyrektorzy jak i kierownicy muszą kłaść nacisk na jakość oraz istotność przekazu.Spotkania zarządu, dyrektorów, kierowników, same odprawy z pracownikami mogą rozpoczynać się od bardzo krótkiego przekazu nakierowanego właśnie na kwestie bezpieczeństwa, na nadchodzące badanie które pozwoli nam zweryfikować „gdzie jesteśmy” oraz zwrócić uwagę na elementy „do poprawy”.

Broszury, tablice informacyjne, emaile, informacje wyświetlane na telewizorach tworzą dodatkową linię komunikacji, poprzez którą „docieramy” do naszych odbiorców.Wyznaczenie osób które będą odpowiedzialne za odpowiadanie na wszelkie pytania od pracowników w sprawie nadchodzącego lub odbywającego się badania klimatu bezpieczeństwa będzie traktowane jako atut i w znacznej mierze przyczyni się do osiągniecia celu badania którym jest maksymalna ilość respondentów którzy wypełnili ankietę bo czują że może być to początek drogi do bezwypadkowego miejsca pracy.

59 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie