top of page

BOWTIE- czym tak naprawdę jest?

Analiza BOWTIE polega na skonstruowaniu diagramu, który jest prostym wizualnym sposobem zilustrowania zależności między zagrożeniami, przyczynami, potencjalnymi konsekwencjami i kontrolami ryzyka (barierami). Zawsze mówimy o najistotniejszych oraz pozytywnych aspektach danych analiz czy narzędzi, ale dziś zacznijmy od tego do czego analiza BOWTIE nie koniecznie się nadaje lub gdzie mogą pojawić się problemy.

  • W określonych przypadkach może upraszczać złożone przypadki które wymagają bardziej wnikliwej analizy

  • Nie jest w stanie przedstawić sytuacji w których wiele przyczyn występuje w tym samym momencie (symultanicznie)

  • Wydaje się być bardzo prostą metodą, jednak stworzenie JAKOŚCIOWEGO dokumentu może być trudne.

Dzięki analizie BOWTIE w stosunkowo prosty sposób jesteśmy w stanie zilustrować co może się wydarzyć w momencie, gdy stracimy „Kontrolę”. Co więcej jesteśmy też w stanie określić co przyczyniło się do utraty tej kontroli oraz jakie mogą być finalne konsekwencje. W odróżnieniu do ocen ryzyka czy innych narzędzi, które skupiają się na eliminacji zagrożeń oraz ograniczeniu ryzyka ich wystąpienia w analizie BOWTIE dopuszczamy możliwość Realizacji danego zagrożenia. W analizach oprócz określania prewencyjnych barier dla wystąpienia określonego zagrożenia określamy także działania mające na celu łagodzenie skutków wystąpienia danego zagrożenia.

Na prostym przykładzie pokażemy krótki diagram BOWTIE


Na wykresie powyżej możemy zauważyć jak od lewej do prawej kształtuje się nasze zdarzenie. Bariery mają za zadanie powstrzymać określone zagrożenie w kwestii jego realizacji. Natomiast jeśli nasze bariery którymi mogą być procedury, polityki, konserwacja itp. Będą niewystarczające mogą doprowadzić do realizacji naszego zagrożenia. Idąc dalej, jeśli nasze bariery reaktywne, czyli te które mają za zadanie zmniejszyć szkody danego zagrożenia będą również niewystarczające to mogą doprowadzić do określonych konsekwencji. W przyszłości postaramy się powrócić do metody BOWTIE i poruszyć wiele interesujących czynników takich jak czynniki eskalacji, które mogą doprowadzać do zwiększania ryzyka poprzez zmniejszanie efektywności lub „pokonywanie” naszych barier prewencyjnych oraz reaktywnych. Postaramy się także podać proste przykłady diagramów.

256 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page