top of page

Czym jest RAMS (Risk assessment Method Statement)?

W prostych słowach „RAMS” możemy opisać jako dokumenty, obejmujące bezpieczne wykonanie planowanych prac, przygotowane w oparciu o ocenę ryzyka. Dokumenty RAMS zawierają szczegółowe informacje na temat zagrożeń znajdujących się w miejscu pracy, a także instrukcje dotyczące bezpiecznej pracy krok po kroku, których mogą przestrzegać pracownicy, podwykonawcy i inne osoby. Biorąc pod uwagę, że każdy krok zadania jest skrupulatnie opisany a zagrożenia jak i środki ostrożności z nim związane są określone możemy stwierdzić, że są bardziej szczegółowe niż znane nam podstawowe oceny ryzyka.

Dokumenty RAMS tworzone są także w sposób, który ułatwia zapoznanie pracowników z szczegółowym (krok po kroku) planem prac oraz związanymi z nim zagrożeniami czy środkami kontroli, które należy wdrożyć czy przestrzegać. Dokumenty RAMS są z reguły znane w przemyśle związanym z budownictwem. Wymagane są między innymi w procesie przetargowym.


Dla uproszczenia procesu można podzielić go na dwa podstawowe elementy:


  • Ocenę ryzyka, która w początkowej fazie planowania zadań ma za zadanie zidentyfikować zagrożenia, określić ryzyko z nimi związane oraz ustalić środki kontroli w celu ograniczenia ryzyka. To właśnie na podstawie oceny ryzyka w części dotyczącej opisywania kroków jesteśmy w stanie określić jakie zagrożenia mogą im towarzyszyć i co powinniśmy zrobić, aby w jak najwyższym stopni zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

  • Metody wykonania prac (MOS) jest dokumentem opisującym sposób wykonania zadania lub procesu roboczego, który powinien:

- określać związane z tym zagrożenia

- wyszczególniać krok po kroku, jak bezpiecznie wykonywać pracę,

- a także szczegółowo określać, jakie "środki kontroli" należy wprowadzić w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim, których dotyczy zadanie lub praca.


Jakie korzyści niesie za sobą wykorzystanie RAMS?


RAMS oferuje szereg korzyści dla Twojej firmy. Obejmuje to korzyści płynące z posiadania skutecznej strategii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, takie jak:

· zmniejszenie liczby osób nieobecnych,

· poprawa produktywności poprzez zadowolenie pracowników

· oraz mniejsze ryzyko poniesienia przez firmę strat finansowych i reputacji w przypadku poważnego incydentu.


Dzięki przeprowadzaniu oceny ryzyka która jest pomocna w podejmowaniu decyzji jesteśmy w stanie omówić sposoby bezpiecznego wykonywania określonych prac. Z uwagi na pisemną formę oraz przekaz istotnych informacji przez kierownictwo RAMS formalizuje proces, ograniczając w ten sposób możliwość nieporozumień pomiędzy pracownikami. Dzięki wprowadzeniu szczegółowego dokumentu związanego z bezpieczeństwem wykonywania zadań wiążących się z ryzykiem jesteśmy w stanie usprawnić ogólne procesy i zwiększyć wydajność w firmie.

84 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page