top of page

Human factor- Czynnik Ludzki

Spotykamy się z często występującym pomieszaniem terminów „czynnik ludzki” i „ergonomia”, a różne organizacje i organy regulacyjne mają różne definicje.


Czym tak naprawdę są?


Ergonomia

„Ergonomia to dyscyplina naukowa, która łączy wiedzę z innych przedmiotów, takich jak anatomia i fizjologia, psychologia, inżynieria i statystyka, aby zapewnić, że projekty uzupełniają mocne strony i umiejętności ludzi oraz minimalizują skutki ich ograniczeń”


Źródło: Chartered Institute of Ergonomics & Human FactorsRisk


Czynnik Ludzki

„Czynniki ludzkie odnoszą się do czynników środowiskowych, organizacyjnych i zawodowych oraz cech ludzkich i indywidualnych, które wpływają na zachowanie w pracy w sposób, który może wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo”.

Źródł: HS (G) 48Prostym sposobem zwizualizowania sobie czynnika ludzkiego zgodnie z HS(G) 48 jest określenie trzech podstawowych aspektów:


  • Praca: Zadania należy projektować zgodnie z zasadami ergonomii uwzględniać ograniczenia i mocne strony w możliwościach człowieka. Dopasowanie stanowiska do osoby zapewni, że nie będzie ona wyczerpana i będzie najbardziej efektywnym wkładem w wyniki.

  • Człowiek - ludzie wnoszą do swojej pracy osobiste postawy, umiejętności, nawyki i osobowości, które mogą być mocnymi lub słabymi stronami w zależności od wymagań zadania. Indywidualne cechy wpływają na zachowanie w złożony i znaczący sposób.

  • Organizacja - Czynniki organizacyjne mają największy wpływ na zachowania pracowników i grup, jednak często są pomijane podczas projektowania pracy oraz podczas badania wypadków i incydentów. Organizacje muszą ustanowić własną pozytywną kulturę BHP.

Czy warto uwzględniać czynnik ludzki w projektowaniu procesów czy projektach?


Czym natomiast jest HFI (human factor integration / Integracja czynników ludzkich)?

Jest to podejście oparte na dobrych praktykach w zastosowaniu czynnika ludzkiego do rozwoju systemów. Jako metodologia zapewnia ramy organizacyjne, aby pomóc zapewnić, że wszystkie istotne problemy związane z czynnikami ludzkimi są zidentyfikowane i rozwiązane. Ponadto podejście HFI obejmuje strategię zarządzania, która ma na celu terminową i odpowiednią integrację działań związanych z czynnikami ludzkimi w całym projekcie lub danej organizacji.


Co daje nam takie podejście?


Pozwoli nam zapewnić, że sprzęt, systemy i procesy zostały zaprojektowane biorąc pod uwagę psycho-fizyczne możliwości naszych pracowników.


Na koniec chcielibyśmy przedstawić wam wykres, który jasno wskazuje czy lepiej jest działać proaktywnie niżeli reaktywnie.
a) Podejście „nie robimy nic”: nie podejmuje się żadnych inicjatyw w celu przeciwdziałania czynnikom ludzkim. Dopiero gdy powstaną wdrożone zostaną działania.


b) Podejście „reaktywne”: troska o czynnik ludzki jest pozostawiana na koniec etapu rozwoju

c) Podejście „proaktywne”: problemy są identyfikowane i naprawiane, zanim się pojawiąŹródło: Human Factors Module A Business Case for

Human Factors Investment HUM.ET1.ST13.4000-REP-02


Biorąc pod uwagę powyższy wykres i podsumowanie możemy poczynić następujące spostrzeżenia:


♦ 70% kosztów jest określane w pierwszych 10% projektu;

♦ Bardziej opłacalna (60 do 100 razy) jest zmiana projektu

systemu w początkowych fazach rozwoju niż wykonanie tego po zbudowaniu i uruchomieniu systemu.


W kolejnych artykułach postaramy się poruszyć tematykę procesu identyfikacji potencjalnych czynników ludzkich i w jaki sposób możemy wobec nich działać.

276 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page