Klimat Bezpieczeństwa a „grupy demograficzne”.

Aby wyniki badania klimatu bezpieczeństwa były dla nas pomocne musimy odpowiednio opracować kilka istotnych składowych. Kategorie – muszą zostać odzwierciedlone przy użyciu pytań i reprezentować porównywalny „kawałek” badanego przez nas „tortu” czyli percepcji przekonań pracowników w kontekście danej organizacji.


Pytania – muszą być łatwe do zrozumienia, pozwalające na szeroki wybór odpowiedzi, ułożone w formularzu tak aby nie wprowadzały respondenta w zakłopotanie lub nie wymuszały na nim odpowiedzi. Pytania otwarte powinny dać pracownikowi wolną rękę do wypowiedzenia się na temat tego co organizacja mogła by poprawić, jaka jest jego wizja na poprawę warunków bezpieczeństwa, komunikację czy dążenie do bezwypadkowego miejsca pracy.Dane jakie uda się uzyskać z takich pytań zostają przetworzone w określony sposób. Przetworzenie danych polega między innymi na dodaniu tak zwanych „Grup demograficznych”. Respondent podczas wypełniania ankiety proszony jest o wybranie odpowiadających mu informacji dotyczących między innymi płci, wieku, stażu czy stanowiska.


Dzięki umiejętnemu operowaniu danymi oraz wynikami jesteśmy w stanie określić jakie odczucia wykazuje dana grupa demograficzna. Badanie oraz jego wyniki pozwalają na stworzenie „celowanych” rekomendacji biorąc pod uwagę różnego rodzaju filtry np. rekomendację dla najwyższego kierownictwa. Dodatkowo oceny średnie ogólne np. dla wszystkich pytań lub po prostu danej kategorii pozwalają zweryfikować jak ogólnie przyjmowane i pojmowane jest bezpieczeństwo w danej organizacji.


Pamiętajmy także, że tworzenie rekomendacji to proces wymagający bardzo dużej szczegółowości a dane, na podstawie których określane są działania, nierzadko są weryfikowane kilkukrotnie. Nawet najlepsza na świecie rekomendacja nie będzie efektywna, jeśli nie zostanie odpowiednio wdrożona. Proces opracowania rekomendacji oraz ich podsumowanie powinno podlegać dogłębnej weryfikacji jakościowej. Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie 'czy nasze rekomendacje są SMARTOWE’.


Dodatkowo warto odpowiedzieć na pytanie jak zweryfikujemy czy dana rekomendacja jest efektywna? Czy po określonym odstępie czasu znowu wykonamy badanie? Czy zrobimy to w inny sposób. Statystycznie większość rekomendacji upada nie podczas ich tworzenia a podczas ich realizacji i braku weryfikacji ich wdrożenia. W przypadku gdy nie wyznaczymy osoby odpowiedzialnej za wdrożenie danego działania, nie wyznaczymy osoby, która zweryfikuje to wdrożenie, samo działanie będzie nieefektywne wówczas nie będziemy mogli mówić o ciągłym doskonaleniu naszej organizacji lub o działaniu w kontekście poprawy warunków bezpieczeństwa.

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie