top of page

Ocena Ryzyka- ERICPD oraz Prevention strategy

Chciałbym rozwinąć i przybliżyć wam dwa pojęcia tj. Strategia Prewencji oraz Hierarchia kontroli środków ostrożności.


Obydwa podejścia są szalenie istotne w procesie, czy to dotyczącym samej Oceny Ryzyka jak i w podejmowaniu wszelkich decyzji na małą czy dużą skalę, w kontekście naszej organizacji, zmian, zakupów czy działań.Na początek przygotowałem dla Was, krótkie przykłady dotyczące Strategii Prewencji.

Zasady prewencji ryzyka są szerokimi zasadami stosowanymi globalnie. Uznawane są za dobre praktyki w celu zapobiegania wystąpienia ryzyka na


etapie szeroko pojętego planowania. Są także wymogiem „The Management of Health and Safety at Work Regulations 1999”. W praktyce, ogólnezasady zapobiegania wymagają podejścia wykraczającego poza „proste” metodologie, takie jak hierarchia kontroli.


Jakie mamy zasady prewencji?


1. Unikanie ryzyka

Logicznie prawda? Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia ryzyka jest całkowite wyeliminowanie zagrożenia, które rodzi ryzyko. Dla przykładu podam prostą rzecz jak wymiana żarówki. W przypadku gdy do wymiany mamy żarówkę znajdującą się na wysokości, przy odpowiednim zaprojektowaniu i umożliwieniu opuszczenia całej lampy do poziomu gruntu wyeliminujemy zagrożenie związane z pracą na wysokości.


2. Ocena Ryzyka, które nie może zostać uniknięte

Oczywiście chodzi mi tu o ocenę ryzyka dla działań, które mamy w planach wykonywać. Ważne jest, aby przyjąć ustrukturyzowane i oparte na współpracy podejście. Będziemy do tego potrzebować standardu oceny ryzyka, procedury identyfikacji zagrożeń, procesu oceny ryzyka i oczywiście hierarchii środków kon


troli. Dodam jeszcze, że oceny ryzyka powinny być także przechowywane zgodnie z procedurami wewnętrznymi.3. Kontrolowanie lub zwalczanie zagrożenia u jego źródła

Chcę przez to powiedzieć o dostępności i zaopatrzeniu w środki ostrożności. W przypadku gdy mamy do czynienia np. z oparami montujemy specjalne wyciągi, które pozwolą pozbyć się szkodliwych substancji.


4. Przystosowanie pracy do pracownika

W zależności od tego jaką pracę wykonują nasi pracownicy, jesteśmy w stanie i powinniśmy wziąć pod uwagę dostosowanie jego miejsca pracy do jego potrzeb. W zależności od tego czy chodzi o pracę w pomieszczeniach, gdzie jest ciepło, zimno czy dochodzi do powtarzalności zadań, zawsze powinniśmy wziąć pod uwagę zdanie pracowników i uwzględniać je w procesie podejmowania decyzji.


5. Adaptacja rozwiązań technicznychW obecnych czasach postęp technologiczny jest na wysokim poziomie. Co chwilę słyszymy o nowych rozwiązaniach technicznych dla realizacji poszczególnych prac czy działań. Jako organizacja powinniśmy na bieżąco aktualizować możliwość zastosowania nowych środków ostrożności dla naszych prac. Przykładowo, gdy pracownicy wykonują działania w przestrzeniach zamkniętych jesteśmy w stanie wyposażyć ich np. w personalne monitory stężeń gazów.6. Zamiana niebezpiecznych narzędzi/maszyn/chemikaliów ich mniej niebezpiecznymi odpowiednikami

Zasada obejmuje zamianę wykorzystywanych narzędzi/ maszyn/ chemikaliów na te które mogą powodować mniejsze ryzyko dla naszych pracowników. Jak możemy to osiągnąć? Czy w pracy związanej z malowaniem, możemy zamienić farbę bazującą na rozpuszczalnikach na taką na bazie wody? Podczas szacowania pamiętajmy, aby zawsze wziąć pod uwagę środowisko, zadanie, materiały, urządzenia i narzędzia i oczywiście naszych pracowników.


7. Stworzenie ogólnej spójnej polityki prewencji

Aby zgodnie z naszymi oczekiwaniami i szeregiem działań ryzyko było ograniczane i kontrolowane musimy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty i sfery naszego systemu bezpieczeństwa. Tworzenie polityk dotyczących prewencji nie skupiających się na bezpośrednich zagrożeniach a szeroko pojętym bezpieczeństwie j


est kluczowe dla sukcesu zarzadzania bezpieczeństwem. Sam przekaz takich polityk i widoczne wprowadzenie, podążanie i wykazywanie przywództwa przez kierownictwo gra szalenie ważną rolę i wpływa na zachowania i postawy pracowników. To od jakości naszego oddania i za


angażowania w sprawy bezpieczeństwa będzie zależeć także sukces wprowadzania takich rozwiązań na poziomie pracowników liniowych czy produkcyjnych.


8. Dawanie priorytetu zbiorowym środkom ochrony zamiast indywidualnym środkom ochrony

Jak dobrze wiadomo środki ochrony zbiorowej mają istotną przewagę nad środkami ochrony indywidualnej. Mają za zadanie chronić więcej niż jedną osobę przed źródłem zagrożeń. Już na etapie samego planowania musimy wziąć pod uwagę jak zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom zbiorowo. Środki ochrony indywidualnej w dużej mierze zależą od osoby, która ich używa. Muszą być dopasowane do użytkownika, odpowiednio zastosowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami. Natomiast jeśli przy pracach na wysokości wyposażymy pomosty robocze w dodatkowe barierki, czy specjalne sia


tki uniemożliwiające upadek, ochronimy przy tym większą ilość pracowników.


9. Dostarczanie odpowiednich Instrukcji, informacji, szkoleń oraz doglądania pracowników

Instrukcje powinny być przekazywane w sposób łatwo zrozumiały dla pracowników. Powinny być także przekazywane w języku ojczystym danego pracownika. Same szkolenia, jeśli to możliwe powinny obejmować szkolenia praktyczne oraz weryfikację, że nasi pracownicy zrozumieli, jak wykonywać daną pracę, czy używać konkretnego narzędzia. Istotnym elementem szkoleń jest także element informacji zwrotnej. W jaki inny sposób możemy zapewnić ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzani


a bezpieczeństwem? Kopalnią wiedzy i najlepszym testem dla naszych szkoleń jest opinia naszych pracowników. Pracownicy powinni czuć, że są częścią naszej organizacji a ich zdanie jest zawsze brane pod uwagę, a co więcej uwzględnione podczas przeglądów procedur, instrukcji, list kontrolnych lub innych zmian systemu zarządzania.A teraz zajmijmy się Hierarchią Kontroli Ryzyka.Hierarchia kontroli ryzyka, to globalnie stosowany system mający na celu zminimalizowanie lub wyeliminowanie narażenia na zagrożenia mogące występować podczas realizacji prac. System promowany jest jako standardowa praktyka w ocenach ryzyka na etapie określania środków ostrożności, które możemy zastosować dla danych etapów realizowanych zadań. Przykładowo dla każdego kroku w zadaniu bierzemy pod uwagę po kolei wszystkie elementy hierarchii kontroli i analizujemy, czy możemy zastosować dane rozwiązanie w poszczególnym kroku. Takie rozwiązanie pozwala nam zminimalizować prawdopodobieństwo, że zapomnimy o którejś z wielu możliwości ograniczenia ryzyka dla zadań wykonywanych przez naszych pracowników.


Jak wyglądałoby to po kolei?


1. Eliminacja

Określamy, czy praca jest konieczna - eliminujemy zbędne prace, które zwiększają bądź dodają ryzyko, a nie przyczyniają się bezpośrednio do osiągnięcia pożądanego rezultatu.


2. Redukcja

Zmieniamy warunki fizyczne, które powodują zagrożenia np. zmiana narzędzi, materiałów, wyposażenia, układu miejsca pracy lub zmniejszenie ilości pracowników do liczby minimalnej, aby nie narażać innych na zagrożenia.


3. Izolacja

Redukujemy ryzyko poprzez odizolowanie źródła zagrożenia takich jak np. źródło prądu lub zapewnienie bezpiecznego dystansu pracowników od linii wysokiego napięcia.


4. Kontrola

Tu przykładem może być wprowadzenie organizacyjnych oraz technicznych rozwiązań/środków takich jak: pozwolenia na prace, procedury, instrukcje, szkolenia, pouczenia przed zmianowe, dodatkowa wentylacja, czujniki, mierniki, osłony etc.


5. Środki ochrony Osobistej

Wydaje mi się, że to jeden z najprostszych (choć nie najtańszych) środków. Wprowadzamy środki ochrony tj: rękawice, kaski, okulary, zatyczki, kalosze, stroje przeciwdeszczowe itp.


6. Dyscyplina

Przegląd oraz ciągłe zapewnianie, że ww. środki są adekwatne, w dobrym stanie technicznym, wymieniane na czas zgodnie z planem, poddawane inspekcją oraz pracownicy odpowiednio ich używają podczas wykonywania pracy.

Z uwagi na bardzo szerokie zastosowanie i istotność zarówno Strategii prewencji jak i hierarchii kontroli środków ostrożności, ważne jest aby zrozumieć i być w stanie wstanie zastosować te rozwiązania. To właśnie te najlepsze praktyki pozwalają na przeanalizowanie danej czynności i zastosowanie rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników.

230 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page