• Robert Tracz

Pracownik jako „must have” w procesie Oceny Ryzyka


Często podczas szkoleń, które organizujemy spotykamy się z masą pytań dotyczących udziału pracownika oraz innych osób w procesie Oceny Ryzyka. Spotykamy się z bardzo odmiennymi poglądami od takich w których uważane jest, że pracownik nie jest wymagany do Oceny Ryzyka „bo przecież nawet nie wie jak wygląda proces i o co w nim chodzi” do takich, w których słyszymy „Kto wie lepiej jak wygląda dana praca niż sam pracownik?”.


Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie, godziny rozmów jak i wiele opracowań i najlepszych praktyk związanych Oceną Ryzyka skłaniamy się bardzo mocno ku stwierdzeniu „Kto wie lepiej jak wygląda dana praca niżeli sam pracownik”?


Jednak, aby dojrzeć do takiej decyzji najlepiej jest odpowiedzieć sobie na szereg pytań. One same upewnią nas w tym, że udział pracowników w Ocenie Ryzyka nie wpłynie pozytywnie tylko na przebieg samej Oceny czy zidentyfikowanie zagrożeń, ale na całe funkcjonowanie naszej firmy.


Dlaczego udział pracownika wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie naszej firmy? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele jednak w momencie, gdy poprosimy pracownika o udział w naszym spotkaniu dotyczącym Oceny danej pracy powiedzmy pracy na wysokości czy budowania określonego rusztowania, to czy pracownik nie odczuje, że jego zdanie jest brane pod uwagę?


I tutaj właśnie należy postawić pierwszy wykrzyknik! W momencie, w którym zapraszamy naszego pracownika do wzięcia udziału w Ocenie Ryzyka, musimy mieć świadomość, że ten udział ma być AKTYWNY a nie pasywny. Nie zapraszamy pracownika, aby spełnić wymagania określonej procedury czy standardu, bo tak jest napisane i tak trzeba robić. Niebranie pod uwagę zdania pracownika czy nie pozwolenie na dojście do głosu będzie miało dokładnie odwrotny efekt od zamierzonego i źle wpłynie na rozwój Kultury Bezpieczeństwa. To właśnie naszym zadaniem (liderów takiej oceny) jest to, aby pracownik zrozumiał, że jego zdanie się liczy i, że ma realny wpływ na to jak bezpiecznie przebiegać będzie jego praca. Poprzez uczestnictwo w Ocenie Ryzyka pracownik zauważy także, jak nasza organizacja podchodzi do Ryzyka związanego z pracami, które wykonuje i jak wielkie przykłada starań, aby właśnie to Ryzyko obniżyć.


Pracownik nie musi znać skomplikowanych schematów, wzorów i innych elementów branych pod uwagę, aby poczuć, że jego zdanie się liczy. I właśnie branie pod uwagę zdania pracowników i przekazywanie im informacji zwrotnej jest jednym z elementów budowania pozytywnej Kultury Bezpieczeństwa i wykazywania przywództwa w organizacji. Nasi pracownicy liniowi, produkcyjni mają najobszerniejszą wiedzę odnośnie zagrożeń, które występują w ich miejscu pracy, a co więcej mają w jednym palcu procesy i kroki w jakich dana praca, czy operacja jest wykonywana. Informacje pozyskane od pracowników są jednym z najistotniejszych elementów adekwatnej Oceny Ryzyka.


A teraz powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy nasz pracownik musi wiedzieć co to jest Ocena Ryzyka? Odpowiedź jest jasna, oczywiście, że tak. Musi mieć chociażby podstawową wiedzę na temat procesu w jakim wykonywana jest Ocena Ryzyka t.j.


· dlaczego jest wykonywana,

· jakie są jej poszczególne kroki,

· jakiej matrycy używamy,

· co dla naszej firmy jest akceptowalne a co jest nieakceptowalne,

· jakie działania podejmujemy,

· kto odpowiada za poszczególne kroki

· kiedy taka ocena traci ważność.


Jeśli nasz pracownik nie będzie miał takiej świadomości nie możemy od niego wymagać, aby brał czynny udział w naszej Ocenie, a jak już wiemy, Ocena Ryzyka przy udziale pracowników to wartość dodana firmy. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest edukacja wszystkich pracowników już na etapie szkoleń wstępnych, czy szkoleń odświerzających odnośnie procesu Oceny Ryzyka, aby każdy czuł się bezpiecznie i swobodnie.

43 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zapraszamy do kontaktu z Naszym zespołem

+ 48 600 628 816

PL: Kontaktując się z NEW HSE wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt NEW HSE, na przesłany adres poczty email oraz nr. telefonu. NEW HSE jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych studentów i klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. NEW HSE nie ujawnia danych osobowych i nie zezwala na dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie, które nie są wymagane przez prawo lub które nie są kierowane przez NEBOSH lub organ regulacyjny. Szczegółowe informacje na temat GDPR można znaleźć w Polityce ochrony danych NEW HSE znajdującej się na stronie http://www.newhse.pl/firma/polityka-ochrony-danych-new-hse.html

ENG: NEW HSE as a data controller takes appropriate technical and organisational security measures to protect personal information of learners and clients in compliance with the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) from 25th of 2018. NEW HSE doesn't disclose the Personal Data to, or allow access to the Personal Data by any third party other than as required by law or as may be directed by NEBOSH or Regulatory Authority. Detailed information regarding GDPR you can find in NEW HSE Data Protection Policy located on http://www.newhse.pl/en/company/data-protection-policy.html

©2020 by NEW HSE. Proudly created with Wix.com